Blíží se Světový den modliteb za péči o stvoření. Co o něm píše papež? 

„příležitost k obnově osobního rozhodnutí být strážci stvoření, pozvedat k Bohu svůj dík za nádherné dílo, které on svěřil do naší péče, a prosit ho o pomoc při ochraně stvoření a o jeho milosrdenství ke hříchům spáchaným proti světu, v němž žijeme.“ (List vyhlašující „Světový den modliteb za péči o stvoření“)

Spolu s Laudato Si jsme plní nadšení a naděje, věříme, že modlitba je mocná zbraň :). Přitom stačí tak málo, třeba jen připojit jednu přímluvu nebo modlitbu navíc. 

Je čas, abys nadchl/a svou farnost i ty :). 

Událost na facebooku zde.