Dne 12. února Svatý otec František zveřejnil apoštolskou exhortaci „Querida Amazonia“ (Milovaná Amazonie). Předcházela jí synoda, jejímž sekretářem byl nedávno ustanovený kardinál s českými kořeny Michael Czerny. Stalo se tak v době, kdy oči ekologů i  přírodovědců celého světa jsou upřeny na Amazonii, především na její brazilskou část. Právě tam se schyluje ke katastrofě nevídaných rozměrů.

        Drancování deštného pralesa, kterému jsme v dobách základní školy museli říkat plíce planety, nabývá kontur nejčernějších barev. Při současném tempu může dojít k narušení vodních par vypařujících se z pralesa. Ty ovlivňují např. proudění vod ve světových oceánech. Tyto páry jsou také zodpovědné za déšť, který zalévá celou Amazonii. Bez něj stromy uschnou, což může naprosto položit celý amazonský ekosystém. Zodpovědnost za toto všechno padá na tamního nacionalisticko-populistického prezidenta Jaira Bolsonara. Ten se nechal slyšet, že země patří Brazílii a ta si s ní může dělat, co chce. On se přece chce dostat na úroveň vyspělých zemí a s divokým a nezkroceným pralesem toho nedosáhne. Jeho mentalita vidí prales jako agresivní místo, které je potřeba vykácet. Bohužel nevidí, že nejagresivnějším se stává on a těžařské firmy, které se nebojí ani páchání vražd původních obyvatel. Právě křik těch nejzranitelnějších, místních domorodců, stoupá k Bohu. A přece od nich by se podle exhortace mohl Bolsonaro učit. Jejich úctě k předkům, jejich životu v souladu s přírodou.

        Sám papež František prohlásil, že křesťané mají cítit rozhořčení nad stavem amazonského pralesa. Bolsonaro reagoval: „Papež František prohlásil, že Amazonie je jeho, že patří světu, všem. Inu, papež je možná Argentinec, ale Bůh je Brazilec.“ Pokud je Bůh Brazilec, nachází se v těch nejubožejších, v indiánech, proti kterým Bolsonaro bojuje. Místo toho aby pokorně naslouchal hlasu papeže, vysmívá se mu. Nabízí se srovnání s dvěmi africkými vůdci, kterým Svatý otec políbil nohy. Tímto gestem je prosil o mír v jejich zemi. A oni ho vyslyšeli. Pohnuti Františkovými gesty a jeho kroky, které jsou jistě inspirovány Duchem Svatým, nám nyní nezbývá nic jiného, než sepnout ruce. Svět také může například přestat kupovat sóju, která se pěstuje na amazonských holinách. Nebo může tlačit na vlády, aby uvalily sankce na Brazílii. Prosím, zastavte genocidu přírody.