Už nějakou dobu se snažím žít ekologicky. Své nápady jsem shrnul do několika rad. Snad vás alespoň některé inspirují. Nedělám si patent na rozum, berte to, prosím, pouze jako doporučení. Na druhou stranu je opravdu nutné si přiznat, že co se týče ekologie, máme opravdu problém (jak o tom většina odborných zpráv píše)!

 

Voda

 1. Šetřte vodou kdykoliv je to možné – při umývání nádobí, při umývání rukou. Stačí opravdu trocha, nemusíte si pouštět kohoutek nejvíc, jak to jde. 
 2. Nenapouštějte si plnou vanu vody, raději se sprchujte. Při sprchování omezte dobu tekoucí vody na nutnou dobu. Také místo plné vany vody můžete zajít jednou týdně do bazénu. Uděláte něco pro své zdraví a vanu vám např. nahradí horká vířivka. 
 3. Pokud se chystáte na rekonstrukci záchodu, lze požádat instalatéra, aby vám udělal malé umyvadlo na mytí rukou. Odtok lze pomocí trubek naistalovat do nádržky záchodu a voda se tak „zrecykluje“. Každé umytí rukou tak plní nádržku záchodu, kterou normálně napouští čerpadlo pitnou vodou.
 4. Při splachování, když jdete na malou, lze páčku splachovadla podržet v poloviční poloze, ušetříte tak několik litrů a záchod bude i tak čistý.
 5. Při umývání zeleniny, lze zachytávat tekoucí vodu do nádoby. Tuto vodu můžete použít na zalévání kytek, zahrady, balkonových rostlin, atd. 
 6. Při napouštění vody na vaření nemusíte čekat až vám odteče horká voda. Ta voda se stejně ohřívá a pokud je teplá, ničemu to nevadí. 

Zahrada

 1. Kropení trávníku už dnes není in. Bazény si ani nepořizujte, začněte chodit na veřejné plovárny a ušetříte (pojišťovny přispívají na pernamentky).
 2. Krátké fotbalové (anglické) trávníky také nejsou in. Různorodý trávník láká více živočichů a není tak náchylný proti vyschnutí.
 3. Nesekejte trávu často – vzrostlá tráva lépe drží vláhu. Lze udělat ostrůvky nesečené trávy pro hmyz. Nechávejte kvetoucí rostliny neposekané (kopretiny, divizny, atd.) – pro včely a další opylovače. Vzrostlé kopřivy (můžete nechat např. u plotů) jsou dobré pro motýly.
 4. Nepoužívejte postřik na trávníky. Hnojivo na zahrádce – lze koupit např. granulovaný kravský hnůj.
 5. Neupravené stromy, keře lákají ptáky i hmyz. Postarají se vám ekologickou cestou o škůdce.
 6. Zakrývejte holé kusy půdy – spadaným listím, posečenou trávou. Preventivní krok proti vysychání.
 7. Kompostujte – i odpad z domu (zeleninu, uschlé květiny, atd.). Vše použijte jako hnojivo na zahradě.
 8. Sbírejte dešťovou vodu na zalévání – pod okapy dejte sud.
 9. Vytvořte několik pítek pro ptáky a hmyz. Do nádoby dejte kámen, aby se živočichové neutopili. 
 10. Hmyzu a dalším živočichům prospívá kosení trávy kosou. Je to náročné, ale v Beskydech je na tom např. postaveno ekologické udržení vzáchných rostlin a hmyzu na tamních loukách.

Společnost

 1. Jezděte co nejméně autem. Hromadná doprava je u nás vcelku spolehlivá. 
 2. Sáčky v obchodech lze nahradit plátěnými, prodavači ve městech už jsou na ně celkem zvyklí. Nebo používejte vícekrát sáčky z obchodů (noste je s sebou a použijte je opakovaně např. na chleba, rohlíky, zeleninu).
 3. Podporujte výsadbu alejí podél silnic, dále stromů a zeleně ve městech.
 4. Tlačte na starosty, politiky, zemědělce a další odpovědné osoby, aby podporovali ekologii a životní prostředí.
 5. V prvé řadě je potřeba se vyrovnat s následky komunismu – velké lány rozdělit na menší, které budou ohraničené remízky, lesními háji, tůněmi a potoky.
 6. Kolem vodních toků musí být zeleň.
 7. Hnojení řepky a dalších náchylních plodin se musí zakázat – hynou pak včely a další živočichové.
 8. Je potřeba pěstovat plodiny, které jsou pro nás typické a které nám pomohou k soběstačnosti (brambory, obilí, tráva pro dobytek), abychom je nemuseli kamiony dovážet z ciziny.
 9. Ve volbách se ptejte, které strany mají toto všechno ve svém programu. Nepodporujte ty, pro které jsou hospodářský růst a peníze důležitější než životní prostředí a udržitelné zemědělství.
 10. Nekupujte vajíčka z klecových chovů. Jsou sice levnější, ale stačí se podívat v jak otřesných podmínkách slepice žijí. Je to opravdu tristní.
 11. Třiďte odpad (to už je dnes standard).
 12. Podporujte malé české rodinné (ekologické) farmy, domácí produkty. Zajímejte se o to, jak se co vyrábí. Např. polská konkurence ničí naši domácí produkci. Její dovoz zanechává výraznou ekologickou stopu.
 13. Podporujte malé zemědělce hospodařící na vlastní půdě (chovají se šetrněji, než velkopodniky hospodařící na pronajaté půdě).
 14. Je nutné vrátit řeky do původního toku – narovnaná koryta způsobují vysychání, velké povodně a další problémy. Místo přehrad jsou potřeba meandrující řeky s vlastní zelení kolem koryt. Při jarním tání se řeky musí alespoň trochu vylít, aby mohly vzrůst rostliny typické pro toto prostředí a aby také mohli vodní živočichové (hmyz, ptáci) přežít.
 15. Ptejte se odpovědných lidí, proč kůrovec nebyl řešen v zárodku, proč problémy sucha budeme řešit přehradami. Tito lidé musí nést zodpovědnost za to, co udělali (nebo spíš neudělali)!
 16. Lidé, kteří se vysmívají ekologickým protestům, si nezaslouží naši pozornost ani podporu (raději lze vyslechnout odborníky, jejichž většina uznává, že máme problém s péčí o životní prostředí).
 17. Na všechny zásahy je potřeba přizvat odborníky, kteří učiní konkrétní kroky (nesmí o životním prostředí rozhodovat nekompetentní politici, kteří problematice nerozumí). 

 

          Za každý splněný krok vám ze srdce děkuji. A myslím si, že vám poděkuje i příroda (a jak se říká - Boží stvoření, chrám, který nemáme a nesmíme ničit).